Koninki.info - informacyjny serwis o miejscowości Koninki oraz o paśmie gór Gorce

Wody, geotermy

Typowo górski klimat Gorców i zwarta szata roślinna sprawiły, że jest to teren silnie nawodniony, ze szczególnie dużą ilością źródeł i znacznym spadkiem wód w górnym biegu potoków. Stoki północne i zachodnie odwadniane są na ogół przez dopływy Raby, a pozostałe należą do dorzecza Dunajca. Największą powierzchnię dorzecza ma Ochotnica -ponad 100 km2.

Najdłuższa jest dolina Kamienicy, potok ma długość ok. 33 km. Potok Poręba ma ok. 15km długości. Takie potoki jak: Olszowy, Turbacz czy Konina w gminie Niedźwiedź tworzą w lejach źródliskowych skalne wąwozy o stromych, kilkunastometrowych ścianach. Tworzą się na nich głębiny, tzw. baniory. Największym z nich jest tzw. Koński Banior na potoku Konina. Ciekawa z punktu widzenia hydrograficznego jest przełęcz Borek. Bardzo blisko niej (i zaledwie kilkanaście metrów niżej) przepływa potok Kamienica. Można tam zaobserwować zjawisko tzw. kaptażu. Potok Kamienica może zmienić bieg i wpłynąć do gminy Niedźwiedź, gdyż w dolinie Koniny, po drugiej stronie przełęczy, erozja wgłębna postępuje szybciej niż w dolinie Kamienicy. Na zboczach Wyszniej (1103 m), w obrębie starego osuwiska, w urokliwym zakątku (panorama Tatr!) leży Pucołowski Stawek. Ma on 40 m długości i ok. 15 m szerokości. Jest to jedyne stałe jeziorko w Gorcach, nie wykazujące większych wahań poziomu wody. Jeziorka okresowe mają w ostatnich latach tendencję do zamieniania się w młaki lub zanikania, ale mimo to warto je poznać. Najciekawsze znajdują się na stoku Runka (jeziorka Zawadowskie i Iwanowskie); na stokach Wielkiego Wierchu nad Białem; na Zbójeckim Placu na skraju polany Średniak, na polanie Lubań oraz na polanie Jeziorne, na pn.-wsch. ramieniu Lubania.

W Porębie Wielkiej znajdują się dwa odwierty wód geotermalnych tzw. solanek jodobromowych. Jeden z nich powstał w latach 1950-53, a drugi 1970-73. Cieplice ają temperaturę około 42° Celsjusza, bardzo wysoką wydajność - 12m sześciennych na godzinę - i działają leczniczo na wiele schorzeń. Obecnie trwają przygotowania do budowy kompleksu basenów w okolicy geoterm, zlokalizowanych w pobliżu budynku Dyrekcji GPN. Trwa załatwianie formalności prawnych związanych z przejęciem od Gorczańskiego Parku Narodowego terenów, na których są geotermy, przez spółkę czterech gmin: gminę Niedźwiedź, miasto i gminę Mszana Dolna i gminę Limanowa (jesień 2008r).

Poręba Wielka - Koninki

Wiadomości ogólne

Atrakcje

Noclegi - Oferta

Noclegi - Kontakt

Dojazd

Historia

Gorce

Wiadomości ogólne

Kultura ludowa

Atrakcje

Klimat

Wody, geotermy

Geologia

Fauna

Flora

Trasy turystyczne

Narciarstwo

Ochrona przyrody, GPN

Weather Forecast | Weather Maps | Weather Radar